เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 3

Farewell Ceremony for Exchange Students of Niigata University of Health and Welfare, Japan
September 12, 2019
คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
September 17, 2019

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 3

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยคณะนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 ศูนย์ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือ จัดโครงการ “ เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ” ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยโครงการนี้คณาจารย์และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพขั้นตอนการทำงานและกระบวนการรับบริจาคโลหิตจากการปฏิบัติงานจริง ในการนี้มีบุคลากร นักศึกษา ประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล และสถานที่ใกล้เคียงที่มีจิตศรัทธามาร่วมกันบริจาคโลหิตกันเป็นจำนวนมาก