รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางออนไลน์

ลิงก์รายงานผลสำหรับโปรแกรม EQAB 8010 : Gram stain

Click: https://goo.gl/forms/L8wdFgRnA71VMAPa2

Or Scan QR code below

QR Code รายงานผลสำหรับโปรแกรม EQAB 8010 : Gram stain

ลิงก์รายงานผลสำหรับโปรแกรม EQAB 8020 : AFB stain

Click: https://goo.gl/forms/NJLVRBs7qCB0iMDJ2

Or Scan QR code below

QR Code รายงานผลสำหรับโปรแกรม EQAB 8020 : AFB stain

ลิงก์รายงานผลสำหรับโปรแกรม EQAB 8150 : Bacterial Identification and Susceptibility Testing

Click: https://goo.gl/forms/aP8QhWp20wprwAqD3

Or Scan QR code below

QR Code รายงานผลสำหรับโปรแกรม EQAB 8150 : Bacterial Identification and Susceptibility Testing

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th