คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดห้องออกกำลังกายสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเรื่อง “ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025”
October 1, 2019
MU-FAHLA Center for Advanced Medical Imaging Informatics
October 5, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ เปิดห้องออกกำลังกายสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง 214 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นำโดยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีเปิดห้องออกกำลังสวัสดิการบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรในคณะฯ ได้เริ่มใช้บริการออกกำลังกาย โดยคณะฯ มีนโยบายในการมุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพดีแก่บุคลากรทุกท่าน ทั้งนี้ห้องออกกำลังกายจะเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 06:00 – 08:30 น. และ 16:00 – 20:00 น. และในวันเสาร์เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th