งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ

นางสุขสม สภานุชาต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
suksom.spa@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)

นายเบญจพล สำราญถิ่น
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
benjapol.som@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2205 (ศาลายา)

นางสาวศิริอร มโนมัธยา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
sirion.mar@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)

นายวรพงศ์ บุญอุ้ม
นักประชาสัมพันธ์
worapong.boo@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2202 (ศาลายา)

นางสาวธัญญานันท์ วราภิพงศ์
นักวิเทศสัมพันธ์
tanyanun.var@mahidol.ac.th
02-441-4371-5 ต่อ 2805 (ศาลายา)

ติดต่อเรา
งานประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ สำนักงานคณบดี

หน่วยโสตทัศนศึกษา โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2202, 2205
หน่วยประชาสัมพันธ์ และวิเทศสัมพันธ์ โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2202
โทรสาร 02-441-4380

ขออภัยในความไม่สะดวก  ขณะนี้เว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนา


ไปยังเว็ปไซต์คณะเทคนิคการแพทย์รูปแบบเก่า www.mt2.mahidol.ac.th