มีนาคม 13, 2023

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2566

มีนาคม 13, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน (Site Visit Review) รูปแบบ MUEdPEx-A3 ประจำปี 2566

มีนาคม 20, 2023

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

มีนาคม 21, 2023

ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Far Eastern University (FEU) Philippines