กุมภาพันธ์ 8, 2023

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รุ่นที่ 25

กุมภาพันธ์ 9, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดโครงการอบรม ในหัวข้อ “การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP),freedom to Operate และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม”

กุมภาพันธ์ 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์โซลูชันทางการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรคครบวงจร

กุมภาพันธ์ 17, 2023

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดบริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร ประจำปี 2566