ธันวาคม 1, 2022

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 (MAHIDOL QUALITY FAIR 2022)

ธันวาคม 1, 2022

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรูปแบบออนไลน์

ธันวาคม 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม MUMT Money The series EP.1 ให้กับบุคลากร

ธันวาคม 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับโรงเรียนบึงกาฬ