พฤศจิกายน 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยกับกิจกรรม “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565

พฤศจิกายน 10, 2022

ภาควิชารังสีเทคนิค จัดฝึกอบรม หลักสูตร Digital Imaging and PACS ณ Health Polytechnic of Semarang, Indonesia

พฤศจิกายน 15, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน

พฤศจิกายน 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์