พฤศจิกายน 2, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ในงาน InterCare Asia 2022

พฤศจิกายน 5, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะนิสิตจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พฤศจิกายน 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดพระยาทำวรวิหาร และวัดเสนหา

พฤศจิกายน 10, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมฯ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านเกณฑ์คุณภาพแห่งชาติ