สิงหาคม 18, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม Ice Breaking ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

สิงหาคม 18, 2022

เปิดกล้องส่องรังสี ประจำปี 2565 (MUMT Freshmen’s Journey 2022)

สิงหาคม 24, 2022

ห้องปฏิบัติการ Antimicrobial resistance และห้องปฏิบัติการ Bioactive compounds ผ่านการรับรองห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2565

สิงหาคม 25, 2022

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2565