พฤษภาคม 25, 2022

พบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

พฤษภาคม 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Hybrid

พฤษภาคม 27, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2565

พฤษภาคม 30, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Job fair ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์