มกราคม 29, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกงาน ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์

กุมภาพันธ์ 1, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกับบริษัท เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด (ASG Wellness & Innovation Co.,Ltd.)

มีนาคม 2, 2022

53 ปี วันพระราชทานนาม 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

มีนาคม 3, 2022

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านเกณฑ์ประเมินเข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2564