พฤศจิกายน 2, 2020

เติมรักให้เต็มยูนิต ต่อชีวิตด้วยโลหิตคุณ ครั้งที่ 4

พฤศจิกายน 4, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรม “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการลาปฏิบัติงาน” (ระบบลาออนไลน์)

พฤศจิกายน 9, 2020

มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2563

พฤศจิกายน 10, 2020

ภาควิชารังสีเทคนิคจัดอบรม Digital Imaging and PACS ให้แก่ผู้เข้าอบรมจากอินโดนีเซีย ในรูปแบบออนไลน์