ตุลาคม 8, 2020

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2564

ตุลาคม 8, 2020

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2563 (สาขาเทคนิคการแพทย์)

ตุลาคม 8, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2563

ตุลาคม 12, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุทธิจิตตาราม เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร