กรกฎาคม 31, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

สิงหาคม 3, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนกรกฎาคม ประจำปี 2563

สิงหาคม 7, 2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์

สิงหาคม 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบ จำนวน 2 ห้อง