มีนาคม 17, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry ประจำปี 2563

เมษายน 16, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อ Covid-19 โดยวิธี real-time RT-PCR

เมษายน 22, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สปสช. ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19 ให้กลุ่มคนไร้บ้าน จังหวัดนนทบุรี

เมษายน 29, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ตลาดนัดวัดใหม่ปิ่นเกลียว อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม