ธันวาคม 26, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์จัดงาน งานรื่นเริงเถลิงศกใหม่ ประจำปี 2563

มกราคม 2, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

มกราคม 7, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์เข้ารับการตรวจประเมิน AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

มกราคม 13, 2020

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดตั้ง “หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค”