ธันวาคม 6, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทำบุญเดือนเกิดในเดือนพฤศจิกายน ประจำปี 2562

ธันวาคม 6, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ธันวาคม 12, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เบื้องต้น

ธันวาคม 12, 2019

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงพลังต้านทุจริต ในวันต่อต้านการทุจริตสากล (International Anti – Corruption Day)