กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวและกิจกรรม

Molecular Diagnosis สำหรับไวรัสอู่ฮั่น

แนวทางในการเก็บ และเลือกชนิดของตัวอย่างตรวจ
เพื่อการวินิจฉัยโรค COVID-19

หน้ากากอนามัย : ใช้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

VIEW ALL

แผนงานที่สำคัญ

Publications in 2020

Recent Publications

  1. Apilux A, Rengpipat S, Suwanjang W, Chailapakul O. Paper-based immunosensor with competitive assay for cortisol detection. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2020;178,doi.org/10.1016/j.jpba.2019.112925
  2. Charoenkwan P, Schaduangrat N, Nantasenamat C, Piacham T, Shoombuatong W. IQSP: A sequence-based tool for the prediction and analysis of quorum sensing peptides via chou’s 5-steps rule and informative physicochemical properties. International Journal of Molecular Sciences. 2020; 21, (75), doi:10.3390/ijms21010075
  3. Kamsrijai U, Wongchitrat P, Nopparat C, Satayavivad J, Govitrapong P. Melatonin attenuates streptozotocin-induced Alzheimer-like features in hyperglycemic rats. Neurochemistry International. 2020; 132,doi.org/10.1016/j.neuint.2019.104601
  4. Homlamaia K, Maihom T, Choomwattana S, Sawangphruk M, Limtrakul J. Single-atoms supported (Fe, Co, Ni, Cu) on graphitic carbon nitride for CO2 adsorption and hydrogenation to formic acid: First-principles insights. Applied Surface Science. 2020; 499,doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.143928
  5. Cherdtrakulkiat R, Worachartcheewan A, Tantimavanich S, Lawung R, Sinthupoom N, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Discovery of novel halogenated 8-hydroxyquinoline-based anti-MRSA agents: In vitro and QSAR studies. Drug Development Research. 2020; 81(1):127-35

Read More